Vestby Frivilligsentral overtar ansvaret for Elsykkelbiblioteket fra 1.6.2019.

Elsykkelbibiloteket er et tilbud til kommunes innbyggere som ønsker å teste ut hvordan det er å eie en elsykkel. Tilbudet drives i samarbeid med Vestby kommune og er delvis finansiert gjennom midler fra tilskuddsordningen «Klimasats».

Elsykkelbibiloteket er et tilbud til kommunes innbyggere som ønsker å teste ut hvordan det er å eie en elsykkel. Tilbudet drives i samarbeid med Vestby kommune og er delvis finansiert gjennom midler fra tilskuddsordningen «Klimasats».

Sykkelandelen i Vestby kommune er lav, og vi ønsker derfor å legge til rette for at flere kan ta sykkelen fatt. Elsykkel kan være et godt alternativ for deg som ønsker å erstatte noen av dine bilturer, eller som ikke ønsker å ha bil i det hele tatt. Elsykkel er for mange en kostbar investering, så vi ønsker å gi folk muligheten til å teste ut om dette er et transportmiddel som fungerer i hverdagen og som virkelig kan erstatte bilen eller familiens bil nr. 2.

Med elsykkel går motbakkene som en lek, du får støtte av en el-motor opp til en fart på 25 km/t. Det betyr at du enkelt sykler 6-7 km på ett kvarter. Sykkelturen blir komfortabel, du tråkker selv, men slipper slitet i kneikene. Du kan bare nyte turen! Helseeffekten blir heller ikke borte. Undersøkelser viser at folk som kjøper elsykkel, sykler oftere og lengre turer enn før. De lar flere og flere ganger bilen stå, og velger elsykkelen, også på handleturer. Ikke bare øker omfanget av mosjon gjennom økt sykkelbruk, det er også en tendens til mer annen trening, altså en smitte-effekt. Så selv om elsykkelen kan være kostbar i innkjøp, kan den bli en lønnsom investering.

På Elsykkelbiblioteket kan du låne en elektrisk lastesykkel eller en «vanlig» elsykkel i tre uker for å teste om dette er noe som passer inn i ditt hverdagsliv.  Du kan prøve ut om du orker å sykle også når det regner, om sykkelen klarer å dra deg og ungene i lastekassen opp de siste bratte bakken der du bor og om du får bedre eller dårligere tid sammenliknet med bilbruk i hverdagen

Via Frivilligsentralens Elsykkelbibliotek kan reservere elsykkel eller sette deg på venteliste. Det er 6 elsykler for utlån, 4 vanlige elsykler og 2 lastesykler. Informasjon om syklene finnes her https://www.vestby.kommune.no/oversikt-elsykler.465190.no.html. Låneperioden er alltid 3 uker. Er elsykkelen du ønsker ledig, vil du få beskjed om det umiddelbart. Er den ikke ledig vil du settes på venteliste og få beskjed når det er din tur. Syklene lånes ut til beboere i Vestby kommune som er over 18 år. Det er gratis å låne elsykkel, men for å få låne den må du betale et depositum på 1000 kr. Dersom du leverer elsykkelen i samme stand som du fikk den, og unngår å levere den for sent, får du depositumet ditt tilbake ved levering.

2023 © Vestby frivilligsentral