Stort behov for flyktningvenner

Vil du være en frivillig hjelper i forbindelse med krigen i Ukraina og nyankomne flyktninger til Vestby?
Vi oppretter en frivilligbank på Frivilligsentralen for alle som vil bidra som frivillig i forbindelse med nyankomne flyktninger fra Ukraina. De fleste flyktninger som kommer til Vestby er barn, kvinner og eldre.


- Dagtilbud for flyktninger. Her vil det være aktiviteter for barn, matlaging og en møteplass for flyktningene. Vi søker etter deg som er en trygg, stabil og omsorgsfull person og som kan bidra over tid.


-Flyktningvenn. Hjelpe bosatte flyktninger å finne seg til rette i nærmiljøet. Møtet mellom flyktning og venn skal være uformelt og ikke koste noe. Dere gjør ting dere begge trives med, som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare prate og være sammen. 


Har du lyst til å hjelpe? 
Ta kontakt med oss i Frivilligsentralen på epost: vestby.frivilligsentral@gmail.com eller tlf. 64 95 25 60. Du kan også registrere deg som flyktningvenn på vår nettside: vestby.frivilligsentral@gmail.com
2023 © Vestby frivilligsentral