SAMMEN - familie

Vi søker 6 familier som ønsker å bli kjent med andre familier. Kan du tenke deg å få nye vennskap og forsterke nettverket for din familie?

Tanken er at vi skal støtte hverandre til å gi flere barn en trygg oppvekst og god omsorg.
SAMMEN-familie skal inkludere en blanding av familier med minoritetsbakgrunn og norske familier. 

Det å være helt ny, ikke kjenne noen, kanskje ikke kunne språket og kulturen er et utfordrende utgangspunkt for de fleste. Vi har alle behov for noen å snakke med, lene oss på og dele gode og mindre gode opplevelser med.

SAMMEN-familie skal inkludere en blanding av familier med minoritetsbakgrunn og norske familier. 

Vi søker familier som ønsker

  • Større nettverk/omgangskrets.
  • Å skape hyggelige opplevelser og aktiviteter i nærmiljøet.
  • Å skape møteplasser for lavterskel aktivitet
  • Vil bidra til å støtte og hjelp i hverandre i hverdagen
  • Vil være med å utvikle gode lokale nettverk
  • Vil kjenne mer mestring, og større tilhørighetsfølelse i lokalsamfunnet.
  • Voksne som vil være en ressurs for andre.

En familie kan være så mangt. Fra eneforsørger og enslige til familie med mor, far og barn. Eller bare en i husstanden. Det viktigste er at man ønsker felleskap.

Det er forventet at dere kan sette av tid til felles samlinger. Det er planlagt fire felles samlinger og forventning til minst en aktivitet mellom hver samling. 

Dato for første samling:

1. felles samling                          20.april
 Oppstartsmøte
 Egen aktivitet                                


 Har du spørsmål?
Ta kontakt med SAMMEN-familie koordinator Elin Suzanne Havn v/Vestby Frivilligsentral, mobil 450 07 840 eller epost: elin.vestbyfrivilligsentral@gmail.com


2023 © Vestby frivilligsentral