Samling for nye og gamle besøksvenner

Er du besøksvenn via Frivilligsentralen eller ønsker du å bli det? 

Nå er det lenge siden vi har hatt en samling for besøksvenner og vi inviterer derfor nye og gamle besøksvenner til en kaffe og en prat. Vi tar en gjennomgang på hva det vil si å være en besøksvenn, og snakker om hvilke tanker og erfaringer vi sitter inne med.

Velkommen til en kopp kaffe og en prat, onsdag 23. mars kl.18.00 på Vestby Frivilligsentrals lokaler.

Håper å se dere! 

2023 © Vestby frivilligsentral