Kort innføring i traumeforståelse

For dere som har meldt dere som flyktningvenn så tilbyr vi i samarbeid med Ås og Frogn Frivilligsentral, en kort innføring i krisereaksjoner og mestring.

Flyktningkonsulenten fra Frogn kommune, Celine Randers, vil gi oss en lett kursing i traumeforståelse. 

Kurset vil foregå på Ås kulturhus, Moerveien 1

Tirsdag 19.april kl.17.30-19.00 Dørene åpner kl.17.15

Med det antall flyktninger vi nå kommer til å motta har vi behov for en rask innføring i krisereaksjoner. Normale reaksjoner på unormale hendelser. Disse reaksjonene oppstår for å beskytte oss mot den nye og brutale virkeligheten. Det er store forskjeller fra person til person i hvordan vi reagerer på krise og flukt, og på hvilket tidspunkt ulike reaksjoner oppstår. For de aller fleste mennesker går krisereaksjoner over av seg selv etter en stund.

Har du lyst til å delta?

Påmelding på epost til:  vestby.frivilligsentral@gmail.com innen onsdag 13. april.

2023 © Vestby frivilligsentral