Julaften på Prestegården

Er du alene på julaften eller ønsker du å feire sammen med andre? Ingen skal behøve å sitte alene på julaften hvis det ikke er selvsagt. Vestby Frivilligsentral arrangerer julaften for enslige som ønsker å feire jul i fellesskap med andre.

Frivilligsentralens vertskap ønsker velkommen til feiring på Vestby Prestegård 24. desember 2022 fra kl. 16.00 til kl. 20.00.

Program:

Velkomstgløgg

Julemiddag

Lotteri

Kaffe og kaker


Arrangementet er gratis.

Det blir lotteri med fine premier også, så husk penger til lotteriet.


Alle er hjertelig velkomne, men beboere fra Vestby har fortrinnsrett.


PS! Vi trenger også flere frivillige hjelpere til julaften sammen. Ta kontakt med oss om du kan hjelpe.

Påmelding til Frivilligsentralen på tlf. 64 95 25 60 eller epost: vestby.frivilligsentral@gmail.com

Velkommen til en stemningsfull feiring sammen!

2023 © Vestby frivilligsentral