Innkalling til årsmøte 2021

Det innkalles til årsmøte i Vestby Frivilligsentral

Det innkalles til årsmøte i Frivilligsentralen onsdag 29. september 2121 kl. 18.00.

Møte avholdes i våre lokaler i Støttumveien 4. 

Dagsorden:

1. Årsberetning

2. Regnskap

3. Valg

4. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet må være Frivilligsentralen/styret i hende senest 12. september d.å.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

for Vestby Frivilligsentral

Camilla Damengen

2021 © Vestby frivilligsentral