Flyktningkoordinator, 50% engasjement!

Vestby Frivilligsentral har inngått samarbeidsavtale med Nav flyktningtjenesten i Vestby for å styrke arbeidet med flyktninger.

Vil du være med på laget? Vi søker etter flyktningkoordinator, 50% prosjektstilling.

Arbeidsgiver: Vestby Frivilligsentral

Sted: Støttumveien 4, 1543 Vestby

Stillingstittel: Flyktningkoordinator

Søknadsfrist: 26.02.2023

Vestby Frivilligsentral har inngått samarbeidsavtale med Nav flyktningtjenesten i Vestby for å styrke arbeidet med flyktninger. Avtalen skal bidra til at flyktninger som bosettes i Vestby blir kjent med sitt nye lokalsamfunn og får et nettverk blant innbyggere i kommunen. Avtalen skal skape rammer og forutsigbarhet i samarbeidet mellom Vestby Frivilligsentral og flyktningtjenesten.

 • Vi søker derfor etter en flyktningkoordinator i 50% engasjement til samarbeidsavtalens utløp 24.12.2024.

Arbeidsoppgaver

 • Rekruttere og koble frivillige med flyktninger som ønsker det.
 • Arrangere informasjonsmøte/samlinger for frivillige. 
 • Utstyrsformidling. Arrangere ulike møteplasser etter behov, for å bistå nyankomne med nødvendig utstyr.
 • Formidle relevant tilbud fra frivillige organisasjoner, foreninger og lag til nyankomne flyktninger. 
 • Samarbeide med NAV Flyktningetjenesten, kontaktperson i avdeling og ansatte ved Frivilligsentralen.
 • Samarbeid med næringsliv og andre frivillige organisasjoner og samarbeidspartnere. 
 • Søke om aktuelle tilskuddsmidler til prosjekter og aktiviteter.

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets-/ høgskoleutdanning
 • Relevant erfaring fra arbeid med flyktninger og frivillig arbeid
 • Digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på minimum norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B, må disponere egen bil
 • Personlig egnethet vil være avgjørende for å lykkes i stillingen, og dette vil derfor bli tillagt stor vekt ved tilsetting. 

Personlige egenskaper

 • Evne til samarbeid og relasjonsbygging
 • Strukturert og selvstendig 
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Pedagogiske ferdigheter

Vi tilbyr

En selvstendig stilling med motiverende arbeidsoppgaver med stor påvirkningskraft.

Send en kort søknad med CV til: vestby.frivilligsentral@gmail.com innen 26.02.23

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder i Frivilligsentralen, Camilla Damengen, på tlf. 91 12 03 19.2023 © Vestby frivilligsentral