Avlyste aktiviteter/arrangementer i forbindelse med Corona-situasjonen

Etter nøye vurdering avlyser Frivilligsentralen alle arrangementer og aktiviteter som innebærer at grupper av deltakere som er i risikosonen for å bli alvorlig syke hvis de blir smittet møtes.

Vestby kommune har iverksatt følgende tiltak for å hindre smitte av Corona viruset:

  • Sykehjemmet er stengt for besøkende.
  • Større samlinger på tvers av skoler og barnehager er avlyst.
  • Foreldremøter i skoler og barnehager er avlyst.
  • Turer og utflukter for skoler og barnehager begrenses.
  • Reisevirksomhet holdes på et absolutt minimum.
  • Det er etablert beredskapsordning på kveld og helg for smittesporing og individuell smittevernveiledning.

Etter nøye vurdering avlyser Frivilligsentralen alle arrangementer og aktiviteter som innebærer at grupper av deltakere som er i risikosonen for å bli alvorlig syke hvis de blir smittet møtes.

Det innebærer at denne uka vil følgende arrangementer/aktiviteter utgå:

- Språkkafe på biblioteket

- Idéslaberas på Frivilligsentralen

- Yoga i Kulturkirken 

- Åpen møteplass på Teten m/underliggende aktiviteter

- Turgruppe på sykehjemmet

Vi ber om at alle dere som er besøks- og aktivitetsvenner i private hjem, eller utfører 1-1 tjenester hjemme hos tjenestemottakere, nøye vurderer om dere skal besøke som dere pleier. 

Kontoret til Frivilligsentralen og Godset holdes åpent som vanlig.

For øvrig ber vi dere følge anbefalingene til Folkehelseinstituttet. Disse finnes på Folkehelseinstituttets sider www.fhi.no 


2023 © Vestby frivilligsentral