1. september starter vi opp med språkkafé!

Flere aktiviteter settes i gang i høst.

Det vil være fast på onsdager her i frivilligsentralens lokaler fra kl 11.00-13.00. Språkkafeen drives av frivillige, her representert med Tordis Digernes, Bente Roxrud Bugten og Lisbeth Helland. 

Nærmere informasjon om påmelding osv. kommer i august. Vi er glade for å kunne tilby språkkafé og sosialt samvær igjen 😊

2021 © Vestby frivilligsentral