Tirsdag 25 Februar 2020
Kl. 18:30 - 20:00, Vestby Frivilligsentral, Støttumveien 4, 1543 Vestby Samtalegruppe
Nystartet samtalegruppe for foresatte som har barn med sammensatte utfordringer.

Har du barn med sammensatte og skjulte utfordringer, og opplever at det kan være tøft og ensomt å stå i? Da kan denne samtalegruppen være noe for deg.

Å være forelder til barn med skjulte utfordringer kan være ekstra utfordrende og det kan være fint å treffe andre i lignende situasjon. Samtalegruppen skal være et trygt samlingspunkt og en uformell møteplass. Her kan man stille spørsmål, dele erfaringer, få aksept, forståelse og støtte, og en mulighet for nye relasjoner.

Gruppen drives av deltakerne selv med bistand fra Vestby Sanitetsforening. I første samtalegruppe vil kommunepsykolog Ingeborg Berg Nilssen være til stede for å gi noen nyttige råd i forbindelse med oppstart av en samtalegruppe. Tilbudet er gratis. Velkommen!

Sammensatte utfordringer kan være nevrobiologiske tilstander som ADHD, Tourettes og autismespekteret, skjulte lærevansker som dysleksi, dyskalkuli og nonverbale lærevansker. Andre sammensatte og særlige utfordringer som alvorlig skolefravær og psykiske vansker som gir store begrensninger i dagliglivet.

Flere kalenderoppføringer
2023 © Vestby frivilligsentral