Flyktningguide

Hjelp bosatte flyktninger å finne seg til rette i nærmiljøet.

Møtet mellom flyktning og guide skal være uformelt og ikke koste noe. Man gjør ting begge trives med, som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare prate og være sammen.

2020 © Vestby frivilligsentral