Besøksvenn

Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker.

Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre. Mange mennesker savner en fortrolig venn. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. Frivillige besøksvenner besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner, og aktivitetene bestemmer man sammen.

2020 © Vestby frivilligsentral