Telefonvenn

I disse tider er det mange som opplever at de må isolere seg. Det kan bli både kjedelig og trist og ikke møte mennesker slik man er vant til å gjøre.

Aldersgruppe: For alle

Når alle møteplassene blir stengt, er det mange av oss som blir isolerte hjemme alene. Dette kan være både vanskelig og vondt.

Vi mennesker er sosiale, vi trenger hverandre. Dette gjør situasjoner som den vi er i nå, veldig vanskelig. Mange savner noen å prate med - både unge og gamle. 

Frivilligsentralen har etablert et nytt tilbud som vi kaller telefonvenn. Her kobler vi sammen mennesker for at flest mulig skal ha noen å prate med.

Hva våre telefonvenner prater om, hvor ofte og hvor lenge - det er selvfølgelig opp til dere.  Samtalen skal primært være om dagligdagse ting og ha fokus på det gode. 

En telefonvenn skal ikke besøke eller bistå med praktisk hjelp.

2023 © Vestby frivilligsentral